e-mail: radcapatrycjanowakowska@gmail.com tel.: 603 - 843 - 557

Kancelaria

Radca Prawny Patrycja Nowakowska ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Następnie rozpoczęła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi, a po jej zakończeniu i pozytywnym złożeniu egzaminu radcowskiego została wpisana na listę radców prawnych pod numerem ŁD-2196. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując m.in. w Sądzie Rejonowym, a także w renomowanych kancelariach prawnych.

 

Kancelaria prawna – na czym polega praca radcy prawnego

 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 233) wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, czyli w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Oznacza to, że zakres uprawnień radców prawnych w zakresie świadczonej przez nich pomocy prawnej jest taki sam, jak adwokatów. Bardzo ważne jest, że art. 3 ust. 3 ustawy o radcach prawnych zobowiązuje radcę prawnego do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej radca prawny nie może być zwolniony.