e-mail: radcapatrycjanowakowska@gmail.com tel.: 603 - 843 - 557
  • Home
  • /
  • Zasady Współpracy

Zasady Współpracy

Współpraca z Kancelarią może polegać na stałym bądź okresowym świadczeniu pomocy prawnej, jak również może być nawiązywana w oparciu o jednorazowe zlecenia na potrzeby konkretnej sprawy.

 

Zakres i koszty obsługi prawnej dostosowywane są do indywidualnych potrzeb klienta.

 

Cena konkretnej usługi prawnej uzależniona jest od następujących czynników:

  • stopnia merytorycznej zawiłości sprawy,
  • przewidywanego nakładu pracy radcy prawnego,
  • oczekiwanego przez klienta terminu wykonania zlecenia,
  • wartości przedmiotu sprawy.

 

Ostateczna wycena usługi prawnej dokonana zostaje po przeanalizowaniu przez radcę prawnego stanu faktycznego i otrzymanej od Klienta dokumentacji. Należne Kancelarii honorarium płatne jest z góry.
W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia płatności za świadczone usługi prawne na raty.